”Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya;…….”

Qs 33:3

Iklan